Vagant Europa

Under vignetten Vagant Europa oversetter Vagant annenhver mandag artikler, essays og intervjuer fra europeiske aviser og tidsskrifter.

Mens debatten om gresk statsgjeld og eurosonens mulige oppstykking preger det internasjonale nyhetsbildet, synes det klarere enn noen gang at tanken om et samlet Europa først og fremst er tuftet på økonomiske modeller for integrering. Fra den tidlige stålunionen til Roma-traktaten og dagens superorganisasjon med hovedsete i Brussel, har EU gradvis utviklet seg til et statsforbund med mulighet til å detaljstyre lovgivingen i medlemslandene. Dermed har man satt seg utover nasjonale særinteresser i håp om å nå fram til et felles rammeverk for fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital.

At denne tyngdeforskyvningen fra nasjonale til overnasjonale beslutningsprosesser ikke har gått smerteløst hen, behøver man knapt å minne om. Profilerte tyske intellektuelle som Jürgen Habermas og Hans Magnus Enzensberger har gjentatte ganger tatt til orde for et mindre teknokratisk EU, der unionens innbyggere i langt større grad selv er med på å sette den politiske dagsorden. «Ut av umyndigheten!» lyder det kantianske mantraet, mens Brussel snart beskrives som et «mykt monster», snart sammenlignes med kjempeuhyret Leviathan – en figur som i den politiske idéhistorien er uløselig forbundet med Thomas Hobbes’ forsvar for absolutismen.

Sist ut er sosiologen Ulrich Beck og europaparlamentarikeren Daniel Cohn-Bendit, som i manifestet «Vi er Europa!» tar til orde for en gjenoppbygning av Europa «nedenfra». Ifølge forfatterne er det behov for en ny kontrakt mellem staten, EU, markedet og det sivile samfunn; hver fjerde europeer under 25 år er arbeidsledig og står overfor en alt annet enn sikker fremtid. Beck og Cohn-Bendits svar på krisen er å åpne opp for et europeisk sabbatsår, der ungdom og arbeidsledige kan reise til andre deler av unionen for å bo, arbeide og lære seg språk. Målet er å skape et felles, internasjonalt erfaringsgrunnlag som er nødvendig for å legitimere unionssamarbeidet fra grunnen av: «Det europæiske civilsamfund vil først blive til virkelighed, når borgerne lærer også at se verden gennem andres øjne.»

Som tilfellet med den greske statsgjelden viser, lar ikke de politiske utfordringene seg begrense til det enkelte medlemsland. Den gjensidige påvirkningen begrenser seg imidlertid ikke til økonomi og politiske forhold. Også på det kulturelle feltet er konjunkturene mer samkjørt som følge av den økte europeiseringen. Og i det litterære utvekslings- og oversettelsesarbeidet er ønsket om å se verden gjennom andre den primære drivkraften. Som den tyske redaktøren og essayisten Katharina Raabe skriver med utgangspunkt i den tidligere Øst/Vest-problematikken, består utfordringen i å gjøre seg kjent ikke bare med andre lands politiske forhold, men også de historiske og kulturelle. Og intellektuell utveksling er «avhengig av en grunnleggende forståelse, av formidling og oversettelse».

I Norge er kulturmediene i all hovedsak fortsatt nasjonalt orientert. Med få unntak finnes det ingen aviser eller tidsskrifter som aktivt jobber for å innlemme utenlandske perspektiver og strømninger i det kulturelle ordskiftet. Inspirert av nettsteder som Eurozine og Eurotopics oversetter Vagant annenhver mandag under vignetten Vagant Europa artikler, essays og intervjuer fra europeiske aviser og tidsskrifter. Siden oppstarten i 2009 er nærmere 100 tekster fra syv europeiske språk blitt publisert. Besøkstallene viser at serien har dekket et hull i den norske offentligheten: I den perioden serien har eksistert, har mer enn 100 000 vært innom nettsidene for å orientere seg om hva som foregår i europeiske kulturmedier.

Vagant Europa har så langt presentert tekster fra publikasjoner som Le Monde, Le Nouvel Observateur, Libération, Revue internationale des livres et des idées, Rue 89 (Fr), Cargo, Die Welt, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Frieze d/e, Literaturen, Osteuropa, Süddeutsche Zeitung (D), Neue Zürcher Zeitung (Ch), Wespennest (At), Polityka (Pl), Dilema Veche (Ru), El País, Revista de libros (Es), Élet es irodalom og Magyar Narancs (Hu).

Vagant Europa presenterer nye tekster annenhver mandag. Serien er støttet av institusjonen Fritt Ord og Bergen kommune. Redaktør er Sigurd Tenningen.

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.