Tegn abonnement på Vagant – få bladet rett i postkassen!

I tillegg til den digitale utgaven på Vagant.no, kommer Vagant med fire papirutgaver i året. Papirnummerne inneholder essays, bokanmeldelser, faste spalter og fyldige temaavdelinger. Kun deler av innholdet på papir publiseres digitalt, og vice versa.

Abonnementssalg er tidsskriftets viktigste inntektskilde, ved siden av ymse drifts- og prosjekttilskudd. Fra og med 2017 utgis tidsskriftet av redaksjonen selv. Tegner man abonnement, yter man en skjerv til tidsskriftets videre drift.  

Abonnement koster 490 NRK for fire utgaver innenfor Norden – 390 NKR for studenter. Utenfor Norden koster abonnement 590 NKR.

Abonnementet starter med førstkommende utgave. Abonnentene får bladet tilsendt direkte i postkassa, noen dager før det er i løssalg. I løssalg koster hver utgave av bladet 179 kroner. For kjøp av enkeltnumre, klikk her.

Vagants abonnementsservice tar tidsskrift- og småforlagssentralen Tekstallmenningen seg av. Adresseendring? Skriv til kontakt@tekstallmenningen.no.

Omtaler av Vagant:

«Uten tidsskriftene finnes det ingen opplyst offentlighet. Høres det ut som en pretensiøs påstand? Sikkert. Men det er sant. (…) Audun Lindholms skute har både danske og svenske styrmenn, samt en redaksjon som er spredd utover Europa, noe som gir tidsskriftet et utsyn ingen annen skandinavisk publikasjon har. Det beviser de i nummer etter nummer. (…) Det er denne typen lesning vi alle burde strebe etter, jakte på, trekkes mot. Tidsskriftenes tid burde være nå.» 

Victor Malm, Morgenbladet 

«Der findes en bærende søjle i nordisk kulturliv, som er en lille smule usynlig. Det drejer sig om det storartede panskandinaviske kulturtidsskrift Vagant. (…) I Vagant trives ambitionen om et europæisk projekt og en europæisk kulturoffentlighed som andet og mere end et indre marked. (…) I en tid, hvor der fra politisk hold skæres lunser af kulturinstitutionerne, befinder Vagant sig i en uafhængig position på sidelinjen. Det er en interessant position at tale fra, hvad enten redaktørerne benytter den til at sparke norsk film over skinnebenene eller bygge et drivhus for kulturkritikken.» 

Anna Ullman, Weekendavisen 

«Anledningen till att det är mödan värt att läsa Vagant ligger i hur de konstant väcker liv i idéer. De väcker liv i de idéer och tankar du inte visste att du behövde tänka. Det må låta som en enkel uppgift, men det är ingen garanti att du lätt hittar sådant i dagstidningar eller andra kulturtidskrifter. Det vill säga, artiklar som vågar erbjuda ett nytt sätt att se på världen, och inte bara bekräftar och summerar ett allmängods.» 

Björn Kohlström, Bernur 

«Vagant er blitt et forbilde for tidsskrifter over hele Norden.» 

Sissel Furuseth, BLA 

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.