Neste år i Bergen Kunsthall?

NOTIS. Joar Nango er neste års Festspillkunstner. Han er ikkje kjend for å halde seg innanfor rammene.

Norsk-samiske Joar Nango, som arbeider i grenselandet mellom arkitektur og kunst, har stilt ut i ein rekke prestisjefulle samanhengar, der Documenta14 i Athen og Kassel i 2017 må nemnast som den fremste.

Likevel, og muligens til fortviling for Nango sjølv, hugsar vi han best frå kontroversen rundt den såkalla «møkkaspreder-kunsten» i bygda Kvam. Saman med dei to andre kunstnarane i Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen hissa Nango på seg gudbrandsdølane ved å presentere ein stokk, ein stein og ein møkkaspreiar som eit kunstverk, attpåtil offentleg finansiert.

I pressemeldinga frå Festspillene i Bergen vert denne delen av Nango sin praksis skildra som «stedsspesifikke installasjoner». Det gjenstår å sjå kva dette vil innebere for vestlandshovudstaden sin del. Det gjenstår også å sjå om Nango, som vanlegvis held seg «utenfor det tradisjonelle gallerirommet», denne gongen kjem til å forhalde seg til «Bergen Kunsthalls klassiske hvite kuber», slik Festspillene lovar. I eit intervju på kunstkritikk.no seier Nango at det like gjerne kan hende at utstillinga blir på fjellet.

Neste vår i Bergen Kunsthall altså. Muligens.

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.