Annonser

Vagant utgir fire omfangsrike papirutgaver i året, med ny litteratur, kritiske bemerkninger, filosofiske sideblikk og dyptpløyende analyser, om kunst, litteratur og politikk.

Vagant er inkludert i innkjøpsordningen for tidsskrifter og har et opplag på 2700 eksemplarer. En del av disse sendes ut til abonnenter i Norge og Skandinavia, og tidsskriftet er ellers å få kjøpt i kiosker og bokhandlere i Norge.

Annonseformater:

Helside uten bleed: 157 x 225
Helside med bleed: 190 x 245
CMYK, PDF

Hvis du vil annonsere i Vagant kan du kontakte Christian Johannes Idskov på e-post: christian.j.idskov@vagant.no

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.