Illustrasjon: Andreas Töpfer.
Illustrasjon: Andreas Töpfer.

NÅR NOEN SKREV: FERIEN VAR «FANTASTISK», eller: maten var «uforglemmelig», kunne man inntil nylig anta at vedkommende mente det stikk motsatte; bare skolesinkene leste det bokstavelig. I dag har de tungnemmes misforståelse langt på vei blitt normen. Fra å være et ironisk virkemiddel som på nittitallet ble prisgitt inflasjonen, fungerer anførselstegnet nå mer og mer som superlativer – en ujålete spesialeffekt som uttrykker uforfalsket glede. Den som entusiastisk skriver at direktøren holdt en «kjempebra» tale ved bedriftens 10-årsjubileum, fester anførselstegnene på hver side av adjektivet lik de blinkende små stjernene som lærerinnen klistret inn i barndommens søndagsskolekort ved oppmøte. I stedet for å beklage denne tendensen som nok et symptom på språklig forfall, bør ironikeren hilse den velkommen som en oppfordring til å anvende mer subtile midler enn gåseøynene. Det var alltid noe plumpt og overdrevent pedagogisk ved en ironi som måtte blunke hardt med øynene for å være på den sikre siden.

I den faste spalten «Norheims oppdateringer» publiseres redigerte versjoner av tekster fra Pål Norheims Facebook-vegg, samt tidligere upublisert stoff. Pål Norheim, f. 1962, var med i Vagants redaksjon mellom 1988 og 1994, og bor i dag på Eidsvågneset utenfor Bergen. I 2014 utga forlaget Kolon en første samling av Norheims statusoppdateringer, Oppdateringer. Spalten er støttet av stiftelsen Fritt Ord.

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.