Velkommen til nye Vagant.no

Med dette ønsker vi velkommen til Vagants nye nettsider. På samme adresse som før, med alt tidligere innhold intakt, ny utforming og en lang rekke tillegg – som denne redaksjonsbloggen.

Vagant ble startet i 1988 av en driftig gruppe litteraturstudenter ved Universitetet i Oslo. I dag tar tidsskriftet for seg ikke bare litteratur, men også kunst, film, musikk, ideer og samtidsdebatt. Alle disse områdene vil få fyldig dekning på nettsidene. Her kommer vi til å publisere materiale fra bladet, høydepunkter fra arkivene og nettspesifikt innhold: artikler, skjønnlitteratur, bildeserier og podcasts.

Tidsskriftet er også et stridsskrift, som skaper debatter og gir rom til spenninger mellom generasjoner og grupper. Bladets temaavdelinger oppsøker verdensbyer, frembrytende idéstrømninger og politiske utfordringer. Vi trykker ambisiøs kritikk, som tar mål av seg til ikke bare å bedømme eksisterende verk, men også å foregripe mulige, fremtidige retninger for litteraturen og kunsten. Se det gjerne som en form for intellektuell Snap n’Crackle: Vagant skal få det til å knitre i synapsene!

Vagant har kun én lønnet redaktør; en aktiv, idealistisk storredaksjon har alltid vært bladets fremste kapital. I dag teller redaksjonen åtte av landets fremste unge skribenter, i tillegg til to nordiske praktikanter. Eksterne bidragsytere sikrer at bladet til enhver tid formidler vidt ulike perspektiver. De økonomiske ressursene er ikke store, men spes på med prosjektmidler, blant annet til satsing på nett.

Blant Vagants fremste målsetninger er å injisere det norske ordskiftet med impulser utenfra. Én måte vi har gjort dette på har vært prosjektet Vagant Europa. Siden 2009 er nærmere 100 saker fra europeiske aviser og tidsskriftet blitt oversatt, for å koble leserne på aktuelle debatter på kontinentet. Denne satsningen har vært muliggjort av støtte fra Fritt Ord og Bergen Kommune.

Vagant har lenge viet plass til de kreative mulighetene som åpnes opp av de nye kommunikasjonsteknologiene. Ikke minst har vi vært opptatt av hvordan fandom (fankulturer) kan bli kritisk betydningsfull og kreativt medskapende, som i artikkelen om norske science fiction-fanziner i 3/2009 og temaavdelingen om japanske otakuer i 2/2011. I begge tilfellene bejaet vi hvordan leserne (de andre kaller «forbrukerne») blir myndiggjort som diskusjonspartnere, og kan slippe til som medskapere, enten det dreier seg om litteratur, audiovisuelle verk – eller tidsskrifter.

Med andre ord: Vi ønsker at leserne deltar aktivt på nye Vagant.no. Sidene er ennå i støpeskjeen, og vi er takknemlige for alle innspill til justeringer – gjerne i kommentarfeltet under denne teksten.

Herved erklæres nye Vagant.no for åpnet: Slipp nettsidene løs, det er vår!

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.