Vagant søger dansk universitetspraktikant

Tidsskriftet Vagant søger en universitetspraktikant for foråret 2019 til at skrive om dansk og nordisk litteratur og samfundsdebat.

Som praktikant vil man få journalistisk erfaring med at lave interviews, reportager samt debat- og baggrundsartikler til Vagants hjemmeside. Man vil desuden indgå i det redaktionelle fællesskab omkring det trykte blad, som udkommer fire gange om året. Vi lægger vægt på, at redaktionens praktikanter er nysgerrige, selvstændige og indstillet på at føre sine egne idéer ud i livet.

Om Vagant
Vagant anno 2018 har som målsætning at tilføre den nordiske debat om litteratur, kunst og samfund nye idéer, perspektiver og impulser udefra. På vagant.no publicerer vi hver uge onlineeksklusivt indhold i kategorierne Vagant Bergen, Vagant Norden og Vagant Europa.

Vagants København-redaktion holder til på et lille kontor på Østerbro, men praktikanten vil for det meste arbejde hjemmefra i tæt kontakt med netredaktøren og resten af redaktionen på tidsskriftets interne mailliste. Vi forventer, at praktikanterne bidrager med ca. 20 arbejderstimer om ugen, hvilket indebærer artikelskrivning, tekstredigering samt andre praktiske opgaver. Praktikforløbet er ulønnet og må ske som en del af uddannelsen. Det løber fra begyndelsen af februar til slutningen af juni 2019.

Send en motiveret ansøgning på maks. en side til redaktionen på vagant@vagant.no senest d. 30. december 2018. Husk at vedlægge CV. For yderligere information kontakt netredaktør Christian Johannes Idskov på christian.j.idskov@vagant.no eller tlf. +45 29 44 65 52.

Vagant

Vagant

Facebook

Twitter