Tidsskriftkritikk som bommer

Foto: Mona Lindseth/Kulturdepartementet

DEBATT. Det er svært viktig å opprettholde en kritisk offentlighet. Der er jeg helt enig med tidsskriftredaktørene som publiserte sitt opprop i Vagant  9. oktober. Men å hevde at Kulturdepartementet svikter tidsskriftene blir helt feil.

Kulturrådet får i neste års budsjett bevilget en betydelig sum penger fra Kulturdepartementet. På samme måte som departementet må velge mellom satsinger når hele kulturbudsjettet skal fordeles, må rådet fordele og prioritere sine penger på en måte de mener er riktig.

I kulturmeldingen som jeg la fram i fjor beskrev jeg hvordan jeg mener kulturpolitikk er ytringspolitikk. Og vi har flere virkemidler for å sikre en kritisk offentlighet i Norge.

Et sentralt virkemiddel er et særskilt momsfritak som også tidsskrifter nyter godt av. I sommer har vi utvidet virkningen av ordningen til også å gjelde elektroniske tidsskrifter.

Så har vi svært rause støtteordninger for det frie kunst- og kulturfeltet i Norge, hovedsakelig kanalisert gjennom Kulturrådet. Rådet gjør en fantastisk viktig jobb med over 3000 tildelinger til hele landet fra Norsk kulturfond i 2018. I sum er fondet på over en milliard kroner i 2020.

Jeg vet at rådet i sin strategi har nettopp kunst- og kulturkritikk som ett av sine satsingsområder, og at de gjennom sine prioriteringer vil legge til rette for at kunst og kultur kan ta opp diskusjoner i samtiden. Dette har de synliggjort ved å samle fire tidligere støtteordninger i én ny tilskuddsordning for tidsskrift og kritikk, med en avsetning på 23 millioner kroner i 2019.

Det er lov å være skuffa over at Kulturdepartementet ikke la inn friske midler til tidsskriftsstøtten i fondet i årets budsjett. Men Kulturrådet får 26 millioner kroner mer i 2020 enn i år, og til sammen over en milliard kroner.

Jeg er sikker på at rådet innenfor denne rammen gjør gode og riktige prioriteringer innenfor hele sitt ansvarsområde.

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.