Nye netteksklusive tekster hver uke. Tegn abonnement og få fire papirutgaver i året

Tidsskriftet Profil gjenforenes

Studentopprøret i mai 1968 rettet seg mot de gamle moralske autoriteter som stod i veien for den store etterkrigsgenerasjonens ønske om å leve et fritt liv uavhengig av de herskende borgerlige seksual- og familienormer. I år er det 50-års jubileum for opprøret, og ettervirkningene har derfor vært diskutert i mange arenaer, blant annet ganske nylig av Christian Johannes Idskov på Vagant.no. I Norge ble en del av bevegelsen preget av det den gang nye, revolusjonære tidsskriftet Profil – hvor enkelte redaktører og bidragsytere var partipolitisk involvert, og flere selv i dag markerer seg som noen av våre viktigste forfattere. Nå har Litteraturhuset i Bergen invitert til Profil-gjenforening for å diskutere både tidsånden den gangen, og arven de etterlot seg. Dag Solstad, Jan Erik Vold, Liv Køltzow, Einar Økland, Espen Haavardsholm, og Paal Helge-Haugen skal torsdag i samtale med Alf van der Hagen. Nye opprør blir det neppe, men kanskje en mulighet for mimring?

Når og hvor: torsdag 23/08 kl. 19:00, på Litteraturhuset i Bergen.

Oda Vige Helle

Oda Vige Helle

Oda Vige Helle, f. 1992, har en lektorgrad i nordisk fra Universitetet i Bergen. Hun jobber som journalist for vagant.no og redaksjonsleder for Fett i Bergen.