4/1994-1/1995

4 - 1994 og 1 - 1995
Vagant 4/1994-1/1995

BIOGRAFIENS FARER! BIOGRAFIENS NYTTE!

Biografiens nytte
Av Torunn Borge, Henning Hagerup og Bjørn Aagenæs

Selvbiografisk enquête – en dokumentar
Av Bjørn Aagenæs

Om trampoline, teiing og sprang
Av Eva Jensen

Ikkje meir enn det
Av Jon Fosse

Kakofon – et selvmytografisk blendverk
Av Ingvild Burkey

Fra Monografi (1966-74, 1977, 1985-89)
Av Geir Gulliksen

Russere, negere og en country club
Av Øyvind Hånes

Even better than the real thing
Av Espen Stueland

Vagant light

Mellom barken og veden: Biografi, fiksjon og historiografi
Av Nils Axel Nissen

Fra Eminent Victorians
Av Lytton Strachey
Oversatt av Nils Axel Nissen

Fra The Art of Biography
Av Virginia Woolf
Oversatt av Nils Axel Nissen

Forfatterens død og auteurens fødsel
Av Ola Hegdal

Je est un(e) autre – Omkring Julia Kristevas vi-biografi Les Samouraïs
Av Arnstein Bjørkly

Forsvar biografien! Det vil si: Mot kunsten
Av Arild Linneberg

Den intellektuelle kvinnen og kjærligheten – 
Om Toril Mois Simone de Beauvoir: en intellektuell kvinne blir til
Av Kjersti Bale

Vagant light

I den utsatte tiden
Intervju med Sigmund Mjelve
Av Alf van der Hagen

Vagant light

Noveller
Av Håvard Syvertsen

Kalven
Av Rolf C. Thrap-Meyer

Parasoll
Tekst av Inghill Johansen

Og lykken findes
Poesireportasje
Av Joacob Lykkegaard

Vagantologi

ESSAYBILAG

Den naturlige metode i litteraturkritikken
Av Charles Augustin Sainte-Beuve
Oversatt av Henning Hagerup

Biografien
Av Wilhelm Dilthey

Katarina Norling

Litteratur og biografi
Av Boris Tomasjevskij
Oversatt av Dina Roll-Hansen

Ole Jørgen Ness

Selvbiografiens stil
Av Jean Starobinski
Oversatt av Eivind Røssaak

Henrik Håkansson

Fortolkningenes forening
Av Jacques Derrida
Oversatt av Ingunn Knudsen

Fjortende nattevakt
Av Bonaventura
Oversatt av Bjørn Aagenæs

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.