Nye netteksklusive tekster hver uke. Tegn abonnement og få fire papirutgaver i året

2/1998

Vagant 2/1998

Vagant 2/1998

10 ÅR

Leder

Klagesteder
Av Bob Rust

«Om Love & Innfødte
Av Ger Kvanvig

Intro til serien om ferske forfatterskap
Av Redaksjonen

Fra vertikalt til horisontalt i diktets tid: et essay om Rune Christiansens lyriske forfatterskab
Av Steinar Opstad

Svakt en stemme som motsier en annen: om Tone Hødnebøs forfatterskap
Av Marit Borkenhagen

Kunst og ansvar. Oversatt av Rasmus T. Slaattelid
Av Mikhail M. Bakhtin

Bøkenes tilblivelse: en samtale om makt og magefølelse i litteraturen
av Richard Aarø

Burns
Av Ida Bern Hansen

To korttekster
Av Pål Gitmark Eriksen

Noen arbeidshypoteser om poesiens måter å utarbeide setninger på som jeg har lyst til å lufte
Av Espen Stueland

Vagant light
Av Espen Stueland

Uhyggelig stille – Om Mona Høvrings Iik!! Ein dialog
Av Gerd Kvanvig

Thea på tomgang? – Om Trond Davidsens Triggerhappy
Av Frederik Lønstad

Ein poetisk person – Om Rune Hesjedals Nesten hegredikt
Av Hadle O. Andersen

Slaven av blåbæret – Om Gunnhild Øyehaugs Slaven av blåbæret
Av Hadle O. Andersen