Nye netteksklusive tekster hver uke. Tegn abonnement og få fire papirutgaver i året

2/1995

KORTFORMER

Introduksjon til en temadel
Av Henning Hagerup og Bjørn Aagenæs

Et plukk epigrammer fra Den greske antologien
Utvalgt og oversatt av Svein Jarvoll

Karakterer

Av Theofrast

Oversatt av Kjell Heggelund

Dikt

Av Catullus

Oversatt av Henning Hagerup

Epigrammer

Av Martial

Oversatt av Henning Hagerup

En digresjon til ære for digresjoner

Av Jonathan Swift

Oversatt av Bjørn Aagenæs

Anekdoter

Av Heinrich von Kleist

Oversatt av Henning Hagerup

Dikt fra en by

Av Kathy Acker

Oversatt av Tone Hødnebø

Dedikasjonens vekst og fall

Artikkel
Av Bjørn Aagenæs og Henning Hagerup

Vagant-debutanter:

Og det er meg de snakker om

Av Ari Mikael

Tre tekster

Av Thale Rybø Husemoen

Dikt

Av Vemund Solheim Ådland

Vagant light

Ingen ser meg her, ingen hører at jeg brøler ut min mangel på begeistring – Om Frithjof Vangs forfatterskap

Av Eva Jensen

Letingen

Novelle

Av Frithjof Vang

Tor Ulven – In memoriam

4 dikt

Av Sonja Nyegaard

7 dikt

Av Rune Christiansen

Vagant light

Lady Lazarus

Av Vernon Scanell

Oversatt av Dag T. Andersson

Dikt

Av Stefan Döring

Oversatt av Tone Avenstroup

Gustav Haarnack, plagiator

Introduksjon ved E. Ernst

Den kinesiske prinsen

Fra Der Chinesische Prinz

Av Gustav Haarnack

Oversatt av E. Ernst

Om «Schicksal und Charakter»

Introduksjon ved Arve Kleiva

Skjebne og karakter

Av Walter Benjamin

Oversatt av Arve Kleiva