Overgriper og offer

Forbrytelsene har alltid sitt sted her, i vår verden. Claude Lanzmann og Steve Sem-Sandberg om holocaust på Vagant.no.


I 2015 er det 70 år siden andre verdenskrig sluttet. Vi minner om to markante stemmer i etterdønningene av uhyrlighetene, Claude Lanzmann og Steve Sem-Sandberg.

Den svenske forfatteren Steve Sem-Sandbergs seneste roman, De utvalda (2014), som nettopp er utkommet i norsk oversettelse, foregår på den beryktede Spiegelgrund-institusjonen i Wien, der nazistene utførte medisinske eksperimenter på de innsatte og myrdet barn med fysiske og psykiske handikap. Under fanen VAGANT NORDEN skriver Olaf Haagensen:

Med en referanse til kriminallitteraturen kan man hevde at Sem-Sandberg skriver stadig nye versjoner av the locked room mystery. […] Der kriminalforfatteren spør: «Hvem er morderen?», stiller Sem-Sandberg spørsmål som: Hvordan arter forholdet seg mellom overgriper og offer? Er det mulig å trekke et så klart skille når overgriperens valgmuligheter er så begrenset? Og hva med forholdet ofrene imellom – hvordan skal vi forstå det?

De fattiga i Łódź av Sem-Sandberg ble publisert i 2009, en bredt anlagt roman om den jødiske gettoen nazistene opprettet i den polske byen Łódź. «Innestengtheten går igjen i alt jeg skriver. Følelsen av at noen ikke bare tar fra deg retten til å røre deg, men også ordene. Skriveprosessen blir da for meg en måte å gjenerobre stedet, og ordet, på», uttalte Sem-Sandberg da han i 2010 ble intervjuet av Anne Helene Guddal.

Den franske filmskaperen Claude Lanzmann (f. 1925) har stått for den mest innflytelsesrike, kunstneriske fortolkningen av holocaust i form av den ni og en halv time lange filmen Shoah fra 1985. «Shoah er et usannsynlig kunstverk, en uforglemmelig dokumentar,» konkluderer Bernhard Ellefsen i sin omtale av filmen.

Lanzmann laget fire holocaust-relaterte filmer etter Shoah, og disse ble våren 2015 utgitt i den kvalitetstunge Masters of Cinema-serien. Ifølge Olaf Haagensen er det «journalisten Lanzmann, heller enn kunstneren, vi stifter mest bekjentskap med, på godt og vondt».

Vagant 2/2015 er nå ute i butikkene. Her kan man blant annet lese et grundig essay av Anne Helene Guddal om åpningen av konsentrasjonsleirene våren 1945 og rettsoppgjøret som fulgte. Bestill nummeret!

*

Jevnlig sender Vagant ut nyhetsbrev med lenker til saker på nettsiden og informasjon om relevante arrangementer. Vil du holde deg oppdatert? Registrer e-postadressen din under. Vi videreformidler den selvsagt ikke.

E-postadresse:

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.