Notiser

Bergens psykoanalytikere, foren eder!

NOTIS. Psykoanalyseseminar med PAS2.  Da emnene PSANA101 og 201 ble fjernet som tilbud ved UiB oppsto (naturlig nok) murring på kontorene til de psykoanalytisk interesserte. Det førte til oppstarten av PAS2 (pasto, pas-tout, pas-deux), som i fjor avholdt sine første seminarer. Seminartilbudet retter seg til alle som er opptatt av psykoanalytisk teori og praksis, og denne gangen er det Magnus Michelsen som vender «sitt lacanianske glassøge» mot Westworld, HBO-serien der skillelinjene...

Facebook

Twitter