Nye netteksklusive tekster hver uke. Tegn abonnement og få fire papirutgaver i året

Kritiske koder

Da KODE1 åpnet etter renovering for snart to år siden, inneholdt bygget nye formidlingsrom. Til et av disse kommer lørdag kunstkritiker Tommy Olsson og redaktør Maria Veie Sandvik for å snakke om kunstkritikk. Sistnevnte har sammen med Anette T. Pettersen redigert antologien Kritikk for en fraværende leser (2018), og førstnevnte har bidratt med en tekst om kritikkens plass i det offentlige rom. Antologien er utgangspunktet for samtalen – den består at syv tekster som omhandler hvordan kritikere selv opplever egen praksis, med bidrag fra kritikere innen musikk, billedkunst, litteratur, design og scenekunst. Kritikerne diskuterer hva de mener er kritikkens rolle, hvem man skriver for eller til og hvordan man i det hele tatt kan virke som kritiker. Olsson sier om kritikk at han har «håp i en håpløs tid», så kanskje er dette noe også for de som befinner seg på steder der marsregnet er i ferd med å ta overhånd.

Når og hvor: lørdag 23. mars på KODE1.

Oda Vige Helle

Oda Vige Helle

Oda Vige Helle, f. 1992, har en lektorgrad i nordisk fra Universitetet i Bergen. Hun jobber som journalist for vagant.no og redaksjonsleder for Fett i Bergen.