Kritiske koder

Da KODE1 åpnet etter renovering for snart to år siden, inneholdt bygget nye formidlingsrom. Til et av disse kommer lørdag kunstkritiker Tommy Olsson og redaktør Maria Veie Sandvik for å snakke om kunstkritikk. Sistnevnte har sammen med Anette T. Pettersen redigert antologien Kritikk for en fraværende leser (2018), og førstnevnte har bidratt med en tekst om kritikkens plass i det offentlige rom. Antologien er utgangspunktet for samtalen – den består at syv tekster som omhandler hvordan kritikere selv opplever egen praksis, med bidrag fra kritikere innen musikk, billedkunst, litteratur, design og scenekunst. Kritikerne diskuterer hva de mener er kritikkens rolle, hvem man skriver for eller til og hvordan man i det hele tatt kan virke som kritiker. Olsson sier om kritikk at han har «håp i en håpløs tid», så kanskje er dette noe også for de som befinner seg på steder der marsregnet er i ferd med å ta overhånd.

Når og hvor: lørdag 23. mars på KODE1.

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.