Nye netteksklusive tekster hver uke. Tegn abonnement og få fire papirutgaver i året

Netteksklusivt

Tekster publisert eksklusivt på Vagant.no.

Blokkmentalitet

ANMELDELSE. Bjørn Hatteruds bøker er studier i annerledeshet. I Blokka på Bjerke setter han det skakke og sære opp mot det vakre og vellykkede.

Skrevet i stein

KOMMENTAR. Det blir stadig vanligere å nedfelle forfatteres ord i fastere materialer enn papir. Nå står Jon Fosse for tur.

Hooo

NOVELLE. Den russiske forfatteren Sergej Lebedev har skrevet fem romaner, som alle kretser omkring den sovjetiske fortiden. Dette er hans første tekst i norsk oversettelse.

Er en annen type rett mulig?

UTDRAG. Christoph Menke tilhører tredje generasjon av Frankfurterskolen. I Rett og vold reiser han spørsmålet: Er en annen type rett mulig – hinsides den liberale rettsstaten?