Antropocen-debatten

Vagant 3/2014 inneholdt en omfattende temaseksjon om antropocen. Siden har debatten gått i tidsskriftets debattspalte. Hva går antropocen-tesen ut på og hvilke konsekvenser bør det få om den viser seg å være gyldig?

Facebook

Twitter