Ideer

Big data-diktaturet

VAGANT EUROPA. Kina planlegger å overvåke statens borgere totalt ved hjelp av datalagring og ansiktsgjenkjenning. Hver og en får en poengkonto. Her begynner fremtiden.

Det nye mennesket

OVERSATT. Che Guevara døde for 50 år siden. I en tekst fra 1965 tok han til orde for å frigjøre mennesket fra materielle goder og sette samfunnsutviklingen over individets egne mål.

Finis Germania

FRA BLADET. Et kulturpessimistisk skrift af den afdøde historiker Rolf Peter Sieferle har vakt offentlig forargelse i Tyskland.

Facebook

Twitter