Ibsenfestivalen 2018

Ibsen går aldri av moten – selv verdens mektigste mann siterer jevnlig Nordens største dramatiker, om enn uten å vite det selv, når han omtaler de største amerikanske mediene som «enemies of the people». Men én ting er hvordan forfatterskapet lever videre på folkemunne, noe annet er hvordan teatre rundt om i verden forvalter arven etter dramatikeren. Hjemme i Norge blir han hyllet som nasjonalskatt, blant annet gjennom Nationaltheatrets Ibsenfestival annethvert år. Blant oppsetningene i år kan man finne Byggmester Solness, Hærmennene på Helgeland, Hedda Gabler, og Arbeidstittel: Savnet Fellesskap, alle forestillinger produsert på vertsteatret. I tillegg gjester oppsetninger fra andre steder festivalen, blant dem henholdsvis en fransk og en svensk produksjon av Peer Gynt, en norsk slampoesi-versjon av Fruen fra Havet,  En (chilensk) folkefiende, og Skien-baserte Teater Ibsens versjon av Lille Eyolf.

Mellom oppsetningene kan man oppsøke samtaler om for eksempel Ibsens døde barn og Ibsen og feminismen. Det vil også bli arrangert quiz, slik at publikum kan oppdage hvor mye de har glemt.

Når og hvor: 8.–19. september på Nationaltheateret i Oslo.

Oda Vige Helle

Oda Vige Helle

Oda Vige Helle, f. 1992, er masterstudent i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen. Hun jobber som journalist for vagant.no og kritiker for Bergens Tidende.