Huset Suhrkamps fall?

Tvangsakkord og hvite riddere: et forlag i fri drift.

Etter flere måneder med rettslig uenighet om forlaget Suhrkamps videre skjebne , har saken nå tatt en uventet vending. I januar uttalte sjef for tysk etterkrigstids viktigste forlag, Ulla Unseld-Berkéwicz, til avisen Die Zeit at Suhrkamps økonomiske situasjon var «sunn og i praksis uten gjeld». Hennes arge motstander på eiersiden, mindretallsaksjonæren Hans Barlach, kvitterte med å hevde at forlaget sto i fare for å bryte sammen på grunn av økonomisk mislighold.

«Suhrkamp kommt unter einen Schutzskirm.» Die Welt, 27.5.2013.
«Suhrkamp kommt unter einen Schutzskirm.» Die Welt, 27.5.2013.

Mandag denne uken ble nyheten sluppet i tyske aviser om at Unseld-Berkéwicz har erklært forlaget insolvent, og derigjennom vedtatt en tvangsakkord. Riktignok skal driften «fortsette ufortrødent», men da under påsyn av en rettslig oppnevnt forvalter. Reglene om tvangsakkord i konkursloven tilsvarer ifølge Die Welts Richard Kämmerlings langt på vei reglene i Chapter 11 i den amerikanske Bankruptcy Code. I amerikansk forretningsliv benyttes tvangsakkordreglene (og de mulighetene de gir), aktivt av bedriftene selv for å beholde kontroll, sikre verdier og omorganisere virksomheten i situasjoner hvor bedriften er insolvent og en konkurs er det eneste alternativet.

Barlach innkasserte i mars en viktig delseier i tvisten, da han sikret seg retten til 2,2 millioner euro etter salget av forlagslokalene i Frankfurt i 2010. Som følge av utfallet har forlaget nå altså erklært seg insolvent, og derigjennom satt en stopper for utbetalingen. Ikke overraskende stiller Barlach seg uforstående til avgjørelsen og uttalte i et presseskriv at han tar avstand fra den lettsindigheten som ledelsen undergraver «et tradisjonsrikt og kjernesunt forlag» med. I et intervju med Der Spiegel i februar åpnet han også opp for muligheten av at en tredje part – en såkalt «hvit ridder» – overtar majoriteten av aksjene i forlaget. Hvem denne ridderen skulle være, som kommer forlaget til unnsetning, er ennå uvisst.  Rettsaken om huset Suhrkamps fremtid er inntil videre satt til 25. september.

Les også bloggoppføringen «Forleggeri som heksejakt og demonutdrivelse».

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.