Film

Det globala Norden

FILM. Årets upplaga av filmfestivalen Nordisk Panorama i Malmö spretar åt olika håll, men återkommer ofta till den idiot som internet har gjort oss till.

Dei kvite skuggane

ESSAY. Spørsmålet er ikke hvordan dronene lever opp til militære målsetninger, men hvilke mål de skaper i seg selv.

Den låga filmen

Ett sällan omtalat folkmord iscensätts av mördarna själva i en dokumentärfilm om historieskrivningens mekanismer.

Facebook

Twitter