Essays

Emot världen, emot livet

ESSÄ. Det har inte funnits en mer fundamentalistisk musik än 1990-talets norska black metal. Miljön skildras i Jonas Åkerlunds nya spelfilm Lords of Chaos.

Kapitalens spøkelse

ESSAY. Rystende hendelser uten forvarsel, med fatale konsekvenser. Hva innebærer det å leve i en verden dominert av finansmarkeder?

Kitsch og kamp

VAGANT EUROPA. Stephen Bannon vil forene Europas høyreradikale partier og ta et oppgjør med EU. Både AfD og Viktor Orbán hiver seg på.

Oppsplittelse

VAGANT EUROPA. Italia har fått en rødbrun populistregjering som oppfordrer til hat mot Tyskland. Hvordan kunne det skje?

Big data-diktaturet

VAGANT EUROPA. Kina planlegger å overvåke statens borgere totalt ved hjelp av datalagring og ansiktsgjenkjenning. Hver og en får en poengkonto. Her begynner fremtiden.

Finis Germania

FRA BLADET. Et kulturpessimistisk skrift af den afdøde historiker Rolf Peter Sieferle har vakt offentlig forargelse i Tyskland.

Facebook

Twitter