Den store opprydningen

NOTIS. Innbrudd og hærverk på House of Foundation – opprydning nå påbegynt.

Natt til lørdag 11. juni kom det foruroligende nyheter fra Østfold. En beruset mann hadde tatt seg inn og gjort hærverk i kunstnerkollektivet og litteraturhuset House of Foundation (H//O//F). Mannen knuste vinduer og gikk løs på lokalet med et brannslukningsapparat. Huset er en kulturjuvel i Møllebyen i Moss, og inneholder kontorer, ulike typer aktivitetsrom og (ikke minst) Audiatur bokhandel. Her har også Vagant sitt lager. Bekymringen dreide seg først om hvorvidt bok- og tidsskriftssamlingen kom til å overleve hærverket. Daglig leder Martin M. Sørhaug har imidlertid fått bekreftet av fagfolk at det kommer til å gå bra med boksamlingen – bare man får renset den skikkelig.

Samarbeidet mellom Audiatur og Vagant går langt tilbake. I 2003 startet Martin M. Sørhaug og Audun Lindholm (da redaktør i mikroforlaget Gasspedal) festivalen for ny poesi, Audiatur. Festivalen lever fortsatt i beste velgående, og avholdt senest i april tre dager med opplesninger i Bergen, samtidig som de utga fem poesiantologier satt sammen av fem ulike gjesteredaktører. Sørhaug og Lindholm begynte i 2006, sammen med en redaksjon som opp gjennom årene har telt blant andre Susanne Christensen, Bernhard Ellefsen, Mira Langeland, Remi Nilsen og Cathrine Strøm, arbeidet med å samle en unik boksamling av restlagre og kvalitetsutgivelser som i dag utgjør utvalget i Audiatur bokhandel. I 2009 åpnet House of Foundation dørene, og ble samtidig et underbruk av Audiatur. House of Foundation utviklet seg raskt til en kulturhybrid, med kafé, konserter, diskusjonskvelder og filmvisninger. Driften av bokhandelen er ifølge House of Foundations nettsider 100% idealistisk, og eventuelle overskudd går til å finansiere nye kulturprosjekter, filmvisninger, utstillinger og festivaler. Målet er å skape et miljø for skrivende, lesende, kulturinteresserte mossinger, med satelitter i andre byer, særlig Bergen, der Audiatur-festivalen finner sted annethvert år, og Oslo, der Tekstallianse i flere år samlet alternative forlag og idealistiske tidsskrifter.

Denne uka startet rengjøringsarbeidet, som er anslått til å ta om lag en måned. Dette blir en svært omstendelig prosess: «De må ta én og én bok ut av hylla og støvsuge og rense dem,» sa Sørhaug til Moss Avis. Deretter vil bøkene bli forsvarlig pakket inn, slik at støvet ikke skal innta dem igjen. Først når alle bøkene er renset, kan man begynne rensingen av selve arealet – på 300 kvadratmeter. Også alt av elektronisk utstyr må demonteres, og delene renses separat før de kan settes sammen igjen.

Etter opprensingen vil både huset og bøkene igjen bli så gode som nye. Men selv om man etter denne omfattende jobben vil stå igjen uten (materielt) tap, vil både butikken og lagrene – dermed også nettbutikken – være stengt i den tiden det tar å få ryddet opp. H//O//F og Sørhaug ser seg derfor nødt til å anmelde den fulle mossingen, som ifølge Moss Avis ble tatt skjorteløs med buksa nede – det vil si skjorteløs med brannslukkingsapparatet i hendene. Å stenge butikkdriften over så lang tid medfører økonomiske tap, som kommer i tillegg til forsikringskostnader.

Sørhaug uttrykte i Moss Avis tydelig lettelse over å ha kjøpt stengingsforikring, som sikrer bokhandelen i tider akkurat som denne.  Nå krysser han fingrene for at opprydningsarbeidet går som det skal, mens han tar seg en påtvungen ferie. Det mentale opprydningsarbeidet hos gjerningsmannen vites det derimot lite om.

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.