Meddelelse fra redaksjonen

NYTT. 4.11. lanserer Vagant et 200 siders dobbeltnummer om gullalderforestillinger. Det blir det siste med Cappelen Damm som utgiver.

Vagant 3-4/2016. Design: Andreas Töpfer. Logo: Einar Selvik.
Vagant 3-4/2016. Design: Andreas Töpfer. Logo: Einar Selvik.

4.11 slippes Vagant 3-4/2016, et dobbeltnummer om gullalderforestillinger i fortid og nåtid. Denne utgaven blir den siste som utkommer på Cappelen Damm. Fra og med årsskiftet er eierskapet til Vagant overdratt til redaksjonen. Vinteren vil vi bruke på å omorganisere driften og etablere en ny finansieringsmodell, i en overgangsfase med støtte fra Cappelen Damm.

Vagant ble grunnlagt av Gunnar Rebnord Totland i 1988, drevet uavhengig frem til 1995, og deretter utgitt i samarbeid med Aschehoug i ti år. Siden 2005 har Damm og senere Cappelen Damm vært en trygg havn for tidsskriftet.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle gode krefter i forlaget som har hjulpet bladet med stort og smått, særlig Merethe Alm, Ole Bjerkebakke, Anette Garpestad, Ingvild Haugland, Boris Henriksen, Jill Holthe, Tom Harald Jenssen, Anne Krogh, Trude Løtvedt, Silje Mella, Karin Mundal, Britt Myhrvold, John Erik Riley, Inger Skarre, Tonje Skjervold, Erik Møller Solheim, Elisabeth Steen, Kristin Eick Viuf, Kari From Berget og Ketil Wermskog.

Samtidig vil vi oppfordre leserne til å bli med videre, og den beste måten å gjøre det på er å tegne abonnement på papirutgaven – å ha dere i ryggen er, om mulig, enda viktigere nå enn før.

Vagants ambisjon om å være Skandinavias fremste tidsskrift for litteratur, idédebatt og kritikk står ved lag.

Redaksjonen

http://www.vagant.no/abonnement/

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.