Den konkrete naboen

Bøygen er ett av to studentdrevne tidsskrift i Oslo som konsentrerer seg om litteratur (med Lasso som nærmeste konkurrent). Tirsdag slipper de sitt andre nummer i 2018, med temaet «naboer» – forhåpentligvis uten altfor mange nabokrangler for åpen scene. Naboer finnes overalt, i alle fall i en så tettpakket by som Oslo, og tidsskriftet har nærmet seg temaet med ulike innfallsvinkler. Naboskapet i tekstene går over flere landegrenser, fra Strindberg i Sverige via Ibsen i Norge til Russland og Bakhtin i nord. Men også «den konkrete naboen» figurerer i flere tekster, skal vi tro redaksjonen selv: bøygen har ikledd seg sladrekjerringas drakt. Til en slik grad at dette nummeret ikke har én redaktør, men flere naboredaktører, som har hatt ansvar for hver sin seksjon. Bøygen kan også informere om at de i sitt neste nummer vil tematisere «generasjoner» – kanskje tar de da også for seg generasjonsboligene, hvem vet.

Når og hvor: tirsdag 3. juli 18:30 på Oslovelo i Oslo.

Oda Vige Helle

Oda Vige Helle

Oda Vige Helle, f. 1992, er masterstudent i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen. Hun jobber som journalist for vagant.no og kritiker for Bergens Tidende.