Den konkrete naboen

Bøygen er ett av to studentdrevne tidsskrift i Oslo som konsentrerer seg om litteratur (med Lasso som nærmeste konkurrent). Tirsdag slipper de sitt andre nummer i 2018, med temaet «naboer» – forhåpentligvis uten altfor mange nabokrangler for åpen scene. Naboer finnes overalt, i alle fall i en så tettpakket by som Oslo, og tidsskriftet har nærmet seg temaet med ulike innfallsvinkler. Naboskapet i tekstene går over flere landegrenser, fra Strindberg i Sverige via Ibsen i Norge til Russland og Bakhtin i nord. Men også «den konkrete naboen» figurerer i flere tekster, skal vi tro redaksjonen selv: bøygen har ikledd seg sladrekjerringas drakt. Til en slik grad at dette nummeret ikke har én redaktør, men flere naboredaktører, som har hatt ansvar for hver sin seksjon. Bøygen kan også informere om at de i sitt neste nummer vil tematisere «generasjoner» – kanskje tar de da også for seg generasjonsboligene, hvem vet.

Når og hvor: tirsdag 3. juli 18:30 på Oslovelo i Oslo.

Europa

Vagant er et skandinavisk tidsskrift for kritikk og essayistikk. Tidsskriftet har litteratur som utgangspunkt, tar for seg alle kunstarter og rommer også idédebatt og kulturjournalistikk.

Redaksjonen utgir fire numre i året, i tillegg til ukentlige oppdateringer av nettsiden. Første nummer utkom i 1988. Siden 2017 utgir redaksjonen tidsskriftet på egen hånd. Vi oppfordrer alle lesere til å tegne abonnement på papirutgaven.

Vagant redigeres etter Redaktørplakaten, og er medlem i Eurozine og Norsk tidsskriftforening.