Stig Sæterbakken

Nei! Nei! Nei!

ESSAY. Hos Céline får misantropien i linjen fra Dostojevskijs kjellermenneske sin inntil da mest konsekvente form. Han var anti alt.