Bert Rebhandl

Freud er død

To filmer setter på hver sin måte sluttstrek for den europeiske auteurfilmens utvikling: Lars von Triers Antichrist og Michael Hanekes Das weiße Band (Det hvite båndet).

Facebook

Twitter