Malte Persson

Skaparens skapelse

Ambitionen i Mircea Cărtărescus stora bok Orbitor är inget mindre än ett totalt försök att i en enda vision sammanfoga alla existensens modus.

Facebook

Twitter