Magne Lindholm

Allmenningen

KOMMENTAR. Hvilke aktører, institusjoner, teknologier og hegemoniske tenkemåter åpner eller lukker for en fri debatt?

Facebook

Twitter