Anders Dunker

In extremis

IDEER. I sin seneste bok ser Peter Sloterdijk det 20. århundret som en farlig foregripelse av vårt eget århundres grensesituasjoner.