Annonser

Vagant utgir fire omfangsrike papirutgaver i året, med ny litteratur, kritiske bemerkninger, filosofiske sideblikk og dyptpløyende analyser, om kunst, litteratur og politikk.

Vagant er inkludert i innkjøpsordningen for tidsskrifter og har et opplag på 2500 eksemplarer. En del av disse sendes ut til abonnenter i Norge og Skandinavia, og tidsskriftet er ellers å få kjøpt i kiosker og bokhandlere i Norge.

Bestillingsfrister 2016/17:

Nummer 3/2016 – 5. september for utgivelse 3. november
Nummer 4/2016 – 25. oktober for utgivelse 21. desember.
Nummer 1/2017 – ca. 29. januar for utgivelse 17. mars.
Nummer 2/2017 – ca. 15. april for utgivelse 16. juni.

Annonseformater:

Helside: 174 x 260
Halvside liggende: 174 x 126
Halvside stående: 83 x 260
CMYK, PDF.

Hvis du vil annonsere i Vagant kan du kontakte Ragnild Lome på e-post: ragnild.lome@gmail.com eller telefon +4530490936.

Facebook

Twitter