Hvem elsker ikke Dick?

INTRODUKTION. Chris Kraus’ nyklassiker I Love Dick fra 1997 bliver i disse dage udgivet på de skandinaviske sprog. Hvorfor skal vi læse den nu?

Nytt Vagant!

UTE NÅ. Vagant 3-4/2016 – et 200 sider tykt dobbeltnummer om gullalderdrømmer – har landet.

Litteratur

Hvem elsker ikke Dick?

INTRODUKTION. Chris Kraus’ nyklassiker I Love Dick fra 1997 bliver i disse dage udgivet på de skandinaviske sprog. Hvorfor skal vi læse den nu?

Bitar av oskuld

VAGANT NORDEN. Nils Christian Moe-Repstads fragmentarium Wunderkammer går i dialog med makt och maktlösheten.

Kättarnas historia

AKTUELT. Hur lösgör en arabiskspråkig poet sig från det förflutna istället för att längta tillbaka till det? Adonis svarar: man blir kättare.

Film

Dei kvite skuggane

ESSAY. Spørsmålet er ikke hvordan dronene lever opp til militære målsetninger, men hvilke mål de skaper i seg selv.

Den låga filmen

Ett sällan omtalat folkmord iscensätts av mördarna själva i en dokumentärfilm om historieskrivningens mekanismer.

Musikk

Alla är vi arkeologer

MUSIKK. Den brittiska artisten The Caretaker söker sig tillbaka till mellankrigstiden, en guldålderdröm som också drivs av en motsatt impuls: amnesi.

Kunst

Kartans sköna glömska

VAGANT NORDEN. Konstnärliga modeller, diagram och kartor kring 1970 tecknar en förhistoria till den digitala kartläggningen och övervakningen.  

En sentimental vetenskap

Den 55:e Venedigbiennalen vill inrymma allt som finns. I den omöjliga strävan efter att samla och klassificera världen hörs en mänsklig, alltför mänsklig röst som väntar på att återupptäckas.

Ideer

Den andres drøm

NEKROLOG. Fidel Castro sto i 60 år i spissen for den cubanske revolusjonen. Hva slags forbindelser fantes mellom Castro og kulturlivet på Cuba?

Gullalderdrøm

LEDER. Vagant 3-4/2016 går noen av samtidskulturens fortidsidealiserende tendenser etter i sømmene.

Oversatt

Hvem elsker ikke Dick?

INTRODUKTION. Chris Kraus’ nyklassiker I Love Dick fra 1997 bliver i disse dage udgivet på de skandinaviske sprog. Hvorfor skal vi læse den nu?

Hamsundebatten

«Jeg er Hamsun»

HAMSUN. Knut Hamsuns tragedie var at han ikke skulle nøye seg med litteraturens stillferdige autoritet.   

Hamsuns dansende tale

HAMSUN. Tore Rems Hamsun-lesning kommer farlig nær en ny variant av den tradisjonelle motsetningen mellom «forfatter» og «politiker», skriver Frode Lerum Boassen.

Norges sorg

HAMSUN. På vilket sätt Hamsun i sin litteratur skulle »förföra« framgår inte heller av Tore Rems läsning, skriver Sigrid Combüchen. 

Krøtterstier

HAMSUN. Det påfallende hos Hamsun er at ømheten på et vis blir mest synlig i det vi forbinder med det reaksjonære, skriver Kari Løvaas.

Antropocen-debatten

Norsk-tyske forbindelser

Motoffentligheter

Under Linke Buchtage är det för en gångs skull inte anarkisterna som är de främmande fåglarna. En blick på vänsterförlag i Berlin.

Drømmenes lufthavn

Sommeren 2012 ble den alternative verdensutstillingen – The World is Not Fair – 
arrangert midt i Berlin, på den nedlagte flyplassen Tempelhof.

Inn i mørket

Også overgriperen kan bære vitne. Fortelleperspektivet i Jonathan Littells roman De velvillige er ikke lagt til nazismens ofre, men den fiktive SS-offiseren Maximilien Aue.

Tilfellet Precht

Kjendisfilosofen Richard David Precht erstatter Das Philosophische Quartett på den tyske TV-kanalen ZDF. Kulturjournalistene hånler og seertallene stiger.

Etterkrigskanon II

Die Zeits kåring av de 70 beste prosabøkene siden 1945 har kommet til 60- og 70-tallet, og størrelsen «Europa» begynner å slå sprekker.

På ville veier, Europa?

Det 20. århundrets store fremtidsprosjekt har forfalt til ideologi, og euroen har splittet oss. Der det hadde vært nødvendig med realisme, flykter politikken inn i den siste utopien.

Kalde steiner

Det heter seg at Berlin er kunstnernes by, men kunstnerne har ikke lenger råd til å betale leieprisene. Berlin mister sin egenart, med byens senat som likegyldige tilskuere.

Mennesket, dette mangelvesenet

Oversettelsen av en rekke av Arnold Gehlens tekster fra perioden 1952-1975 gir oss muligheten til å stifte bekjentskap med en intellektuell strømning som Gehlen var en sentral representant for: den filosofiske antropologien.

For dem som vil lytte

40 år etter sin død blir den epokegjørende lyrikeren Nelly Sachs endelig gjenoppdaget. 24. mars åpnet utstillingen «Flucht und Vervandlung» på Jüdisches Museum i Berlin.

Carl Schmitt: Storhet og fall

Blant Schmitts tilhengere finnes det kloke og frie tenkere som lar seg henrive til gjennomskuelig apologetikk, til uholdbare rasjonaliseringer, slik man ser hos forelskede mennesker.

Freud er død

To filmer setter på hver sin måte sluttstrek for den europeiske auteurfilmens utvikling: Lars von Triers Antichrist og Michael Hanekes Das weiße Band (Det hvite båndet).

Fra Gudsiver

OVERSATT. «De følgende utredningene kan sammenlignes med en åpen hjerteoperasjon». Peter Sloterdijk skriver om de tre monoteismene.

Abonnér på Vagant!

• Du får bladet sendt rett hjem til deg

• Du får bladet tidligere enn butikken
• Du får bladet under utsalgspris
• Du kan si opp abonnementet når som helst

Prisene gjelder for ett års abonnement, fire utgaver, og inkluderer porto. Faktura kommer i posten. Abonnementet starter med neste utgave og løper til det sies opp.

Vanlig abonnement: kr. 300
Studentabonnement: kr. 250
Institusjonsabonnement: kr. 335
Utenfor Norden: kr. 370

Adresseforandring eller abonnementsoppsigelse? Meld fra til vagant@kundetjeneste.no.

Meld deg på Vagants nyhetsbrev

Jevnlig sender Vagant ut et nyhetsbrev med lenker til saker på nettsiden og informasjon om relevante arrangementer. Vil du holde deg oppdatert? Registrer e-postadressen din under. Vi videreformidler den selvsagt ikke.

E-postadresse:

 

Facebook

Twitter